Kunskap

Varumärkesvärdering – Enligt ny internationell standard

Varumärkesvärdering – Enligt ny internationell standard
 

"Ett företag skapas varje dag, utan dess medarbetare finns det inte. Det är när alla medarbetare varje morgon går till jobbet som ett företag skapas och det skapas under det övergripande paraplyet som är bolagets varumärke. Det gör att varumärket är alla företags viktigaste tillgång. Men det är en immateriell tillgång som alltid har varit svår att värdera, oavsett hur viktig alla förstår att den är."
Thomas Backteman, ur förordet

2010 antogs en ny internationell standard för varumärkesvärdering, ISO 10668 Monetary Brand Valuation. Författarna till »Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard«, Alexander Todoran och Jesper Sellin, deltog båda aktivt som medlemmar i den svenska expertkommittén för framtagande av värderingsstandarden. I boken förklaras de grundläggande principerna bakom varumärkesvärdering och de vanligaste värderingsmetoderna beskrivs; standardens krav analyseras och tillämpas i praktiska värderingsexempel.

Läs ett utdrag ur boken här.

MBS: Deriving brand positions using publicly available information

Deriving brand positions using publicly available information
 

In an astonishing beautiful article, in the Journal of Retailing, from 2009 Aggarwal et al report that WWW could be used as a source of information deriving brand positions. The key is to retrieve brand associations using efficient semantic search-algorithms. In other words, the key for future perceptional mapping is to find publicly available information, count it and compare with competitors.

Ladda hem och läs vidare: