Venti är bryggan mellan analys och strategi

Venti är en förverkligad dröm. Det hårda och det mjuka. Att kombinera varumärkesvärdering, anseenderisk och analys med processledning och uppbyggande kreativitet. Venti skapar ett fungerande gränssnitt mellan fakta och känsla.

Vi beräknar och ökar det reella värdet på varumärken. Med Venti slutar en varumärkesprocess att handla om kosmetika. Vi skapar innehåll och tydliga mål förankrade i hårda fakta. Vi vet att affärskritiska beslut kräver siffror, vi vet också att ett framgångsrikt företag behöver vara innovativt och kreativt. Tack vare våra mät- och analysmetoder ger vi er de kalla fakta som behövs för att våga ta modiga beslut och bygga mjuka värden. Vi säger: Allt är mätbart och rätt siffror ger rätt underlag till rätt beslut.

Varumärket – en mätbar investering genom varumärkesvärdering

Venti har tekniken och metodiken att med hjälp av varumärkesvärdering enligt ISO 10668 (som vi varit med om att utveckla) göra varje del av ett företags varumärkesplattform mätbart. Vi kan sätta ett reellt värde i kronor och ören på ditt varumärke. Det gör också att varje investering kan mätas och värderas. För en varumärkesplattform blir inte tomma ord och förhoppningar utan tydligt definierade mål. Utvecklingen för ett varumärke är inte längre en pappersprodukt utan en klart och tydligt mätbar resa som kan värderas i faktiska pengar.

Morgondagens affär är skapad av många

Morgondagens affärsidéer skapas inte längre av en liten ledning för den stora massan, den skapas av flertalet för flertalet. Kunskapen om ett företag finns på alla nivåer, vi hittar den kunskapen och förädlar den till ett ledningsverktyg. Det gör inte bara att företagets utveckling kommer inifrån utan också att förändringsprocesser redan är etablerad och väl förankrad. Venti bygger starka varumärken inifrån.