Sub logo

Venti Masterclass.

En Masterclass är undervisning eller instruktion i grupp, ledd av en beprövad yrkesman inom området, vilket ger kunskaper och färdigheter i näringslivets framkant.

Monetary Brand Valuation ISO 10668.

Beteendeanalys, finansiell analys, juridisk analys, fallstudier, examinering och diplomering. Kursledare är Alexander Todoran.

Kursstart 10 mars. Pris 69 000 kronor exkl. moms.

Varför ska du gå denna utbildning?

Med en professionell ISO-certifiering uppnår du en hög kvalificeringsgrad och konkurrenskraft världen över.

Bakgrund.

Den tyska standardiseringskommittén DIN initierade ett standardiseringsarbete 2009 för att ta fram en världsomspännande standard för hur varumärken ska värderas.

Metastandarden som antogs 2011 följs idag av ledande konsultbolag inom varumärkesvärdering. Standarden används vid rättegångsprövningar av intrång.

Kursens syfte.

Ge dig kunskap och insikter hur ett varumärke ska utvärderas monetärt samt ge dig tillräcklig kunskap för att själv kunna värdera ett varumärke.

Vem riktar den sig till?

Kursen vänder sig till dig som är konsult
inom marknadsföring och affärsutveckling. Du är kanske marknadsförare, marknadsundersökare, PR-chef, kommunikationsdirektör, marknadschefer, mätansvarig, business controller, ekonomichef eller brand manager. Eller så är du jobbar du på reklambyrå eller mediebyrå.

Vem är kursledare?

Det är Alexander Todoran, expert på ISO 10668 och ISO 20671 och flitigt anlitad gästföreläsare. Alexander har varit med i den svenska och internationella kommittén vid framtagning av standarderna.

Examination och diplomering.

För att erhålla ett diplom: Professional Certificate in Monetary Brand Valuation, ISO 10668 krävs:

 • 100 procents närvaro på lektionerna.
 • Två godkända case.
 • Ett godkänt, eget arbete.

Pedagogik.

Examinationsarbetet innehåller all nödvändig information i ett caseformat.

Kurslitteratur.

Salinas, Gabriella (2009): The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and application. Wiley.

International Standard, ISO 10668:2010: Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation.

Damodaran, Aswath (2006): Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, Wiley.

Sellin, Jesper & Todoran Alexander (2014): Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard, Venti.

Pris.

69 000 SEK exklusive moms för företag och 69 000 SEK inklusive moms för privatperson.

I kurspriset ingår litteratur och lättare förtäring.

Plats.

Kurser hålls i Ventis kurslokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Kursen ges i internatform med flera kursdagar i följd.

Begränsat antal deltagare.

Kursens innehåll.

Block 1

THE CALCULATION OF BRAND STRENGTH SCORE

 • Pillars
 • Stakeholders
 • Attributes
 • Elements
 • Sources
 • Weights
Block 2

THE PRINCIPLES OF VALUATION THEORY – FUNDAMENTALS

 • Fundamentals of valuation theory – the mathematics
 • Determination of cash flows
 • Determination of discount rate
 • Useful economic life
 • Tax considerations
 • Tax rate
 • Tax amortization benefit (TAB)
 • Long-term growth rate
 • Approaches to brand valuation
 • Methods for brand valuation
 • Royalty rate analysis
Block 3

LEGAL ANALYSIS

Estimating the legal strength/protection for a brand

PREPARATION FOR CASE STUDIES

 • WARA – Weighted return on assets
 • Price and volume premium methods
Block 4

Examination instructions and tutorials

Kursschema.

Block 1

ISO 10668 BEHAVIORAL ANALYSIS

10 mar 2020

ISO 20671, setting up the brand evaluation framework.

11 mar 2020

ISO 20671, calculating brand strength using ISO 20671.

Block 2

ISO 10668 FINANCIAL ANALYSIS

21 apr 2020

The principles of valuation theory – fundamentals.

22 apr 2020

Valuation approaches and methods.

23 apr 2020

Royalty rate analysis.

Block 3

ISO 10668 LEGAL ANALYSIS AND CASE STUDIES

17 maj 2020

Legal analysis according to ISO 10668.

18 maj 2020

Group Case, study 1 – Brand valuation.

19 maj 2020

Group Case, study 2 – Brand valuation.

Examination guideline

Block 4

EXAMINATION

16 jun 2020

Presentation and discussion of a brand valuation assignment.

Boka plats
Stäng

Registrering.

Jag bokar plats på kursen Monetary Brand Valuation ISO 10668 och godkänner Ventis kursvillkor.

Anmälan bindande och betalning faktureras innan kursstart. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.


Brand Evaluation – Principles and Fundamentals ISO 20671.

Beteendeanalys, fallstudier, juridisk analys, examinering och diplomering. Kursledare är Alexander Todoran.

Kurstart 18 mars. Pris 49 000 kronor exkl.moms.

Varför ska du gå denna utbildning?

Med en professionell ISO-certifiering uppnår du en hög kvalificeringsgrad och konkurrenskraft världen över.

Bakgrund.

Den kinesiska standardiseringskommittén initierade ett standardiseringsarbete 2017 för att ta fram en världsomspännande standard för hur varumärken ska utvärderas i beteendemässiga termer, ISO 20671. Standarden är en vidareutveckling av blocket beteendeanalys som ingår i Monetary Brand Valuation, ISO 10668.

Standarden antogs 2019. Vikten av ratificering kommer märkas i domstolsprövningar, i arbetet med företagsbesiktningar (DD), i årsredovisningsarbetet, samt i det praktiska styrningsarbetet genomfört av företagens business controllers. Ratificering av ISO 20671 i samklang med ISO 10668 ger ett ramverk för hur varumärket ska värderas i två ”valutor” – attityd och pengar.

Kursens syfte.

Kursen ska ge deltagaren kunskap och insikter hur ett varumärke ska utvärderas icke-monetärt under ISO 20671.

Vem riktar den sig till?

Kursen vänder sig till dig som är konsult inom marknadsföring och affärsutveckling. Du är kanske marknadsförare, marknadsundersökare, PR-chef, kommunikationsdirektör, marknadschefer, mätansvarig, business controller, ekonomichef eller brand manager. Eller så är du jobbar du på reklambyrå eller mediebyrå.

Vem är kursledare?

Det är Alexander Todoran, expert på ISO 10668 och ISO 20671 och flitigt anlitad gästföreläsare. Alexander har varit med i den svenska och internationella kommittén vid framtagning av standarderna.

Examination och diplomering.

För att erhålla ett diplom/certifikat: Professional Certificate in Brand Evalution – Principles and Fundamentals ISO 20671 krävs:

 • 100 % närvaro på lektioner
 • Två godkända case.
 • Ett godkänt eget arbete.

Kurslitteratur.

Salinas, Gabriella (2009): The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and application. Wiley.

International Standard, ISO 20671:2019: Brand Evaluation – Principals and Fundamentals ISO 20671.

Pris.

49 000 SEK exklusive moms för företag och 49 000 SEK inklusive moms för privatperson.

I kurspriset ingår litteratur och lättare förtäring.

Plats.

Kurser hålls i Ventis kurslokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Kursen ges i internatform med flera kursdagar i följd.

Begränsat antal deltagare.

Kursens innehåll.

Block 1

THE BRAND EVALUATION FRAMEWORK

Example of frameworks for different brands: companies, organizations, cities and regions

 • Pillars
 • Stakeholders
 • Attributes
 • Elements
 • Sources
 • Weights
Block 2 

APPLICATIONS AND CASE STUDIES

 • The linkage between behavioral analysis and monetary brand value
 • Case study: setting up a behavioral analysis for a large corp and a SME
 • Case study: setting up a behavioral analysis for a city and sport brand
Block 3

EXAMINATION

Examination instructions and tutorials

Kursschema.

Block 1

The brand evaluation framework

18 mar 2020

ISO 20671, Setting up the brand evaluation framework. 10.00 – 18.00.

19 mar 2020

ISO 20671, Calculating brand strength using ISO 20671 – The input. 08.00 – 17.00.

20 mar 2020

Calculating brand strength using ISO 20671 framework – The output. 08.00 – 14.00.

Block 2

APPLICATIONS AND CASE STUDIES 

13 apr 2020

ISO 10668, Monetary brand valuation. 10.00 – 18.00.

14 apr 2020

Case study 1. 08.00 – 17.00.

15 apr 2020

Case study 2. 08.00 – 14.00.

Block 3

PRESENTATION AND CERTIFICATION 

27 mar 2020

18.00, open book exam mailed to participants, 21.00 submission time for exam.

8 maj 2020

Submission time for project work.

14 maj 2020

Presentation and discussion of a brand evaluation assignment. 10.00 – 17.00.

Boka plats
Stäng

Registrering.

Jag bokar plats på kursen Brand Evaluation: Principals and Fundamentals ISO 20671 och godkänner Ventis kursvillkor.

Anmälan bindande och betalning faktureras innan kursstart. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.