Sub logo

Venti Masterclass.

En Masterclass är undervisning eller instruktion i grupp, ledd av en beprövad yrkesman inom området, vilket ger kunskaper och färdigheter i näringslivets framkant.

Monetary Brand Valuation ISO 10668.

Beteendeanalys, finansiell analys, juridisk analys, fallstudier, examinering och diplomering.

Kurslärare:
Alexander Todoran, Varumärkesvärderare/Grundare Venti
Jesper Sellin, Varumärkesjurist/Partner Potter Clarkson.

Kursstart 19 april. Pris 69 000 kronor exkl. moms (59 000 kronor exkl.moms om du väljer att ta kursen på distans). Det finns ett begränsat antal platser. 

Varför ska du gå denna utbildning?

Med en professionell ISO-certifiering uppnår du en hög kvalificeringsgrad och konkurrenskraft världen över.

Bakgrund.

Den tyska standardiseringskommittén DIN initierade ett standardiseringsarbete 2009 för att ta fram en världsomspännande standard för hur varumärken ska värderas.

Metastandarden som antogs 2011 följs idag av ledande konsultbolag inom varumärkesvärdering. Standarden används vid rättegångsprövningar av intrång.
Standarden har under 2019 och 2020 utvidgats med ISO 20671 (ny standard hur varumärkets styrka ska mätas), vilken har ratificerats av USA och Kina.

Kursens syfte.

Ge dig kunskap och insikter hur ett varumärke ska utvärderas monetärt samt ge dig tillräcklig kunskap för att själv kunna värdera ett varumärke.

Vem riktar den sig till?

Kursen vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot eller konsult
inom marknadsföring och affärsutveckling. Du är kanske marknadsförare, marknadsundersökare, varumärkesjurist, PR-chef, kommunikationsdirektör, marknadschef, mätansvarig, business controller, ekonomichef eller brand manager.

Vem är kursledare?

Det är Alexander Todoran, expert på ISO 10668 och ISO 20671 och flitigt anlitad gästföreläsare. Alexander har varit med i den svenska och internationella kommittén vid framtagning av standarderna.

Examination och diplomering.

För att erhålla ett diplom: Professional Certificate in Monetary Brand Valuation, ISO 10668 krävs:

 • 100 procents närvaro på lektionerna.
 • Två godkända case.
 • Ett godkänt, eget arbete.

Pedagogik.

Case genomförs och examineras på lektionstid.
Examinationsarbetet innehåller all nödvändig information i ett caseformat.

Kurslitteratur.

Salinas, Gabriella (2009): The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and application. Wiley.

International Standard, ISO 10668:2010: Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation.

Damodaran, Aswath (2006): Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, Wiley.

Sellin, Jesper & Todoran Alexander (2014): Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard, Venti.

International Standard, ISO 20671:2019: Brand Evaluation – Principals and Fundamentals ISO 20671.

Pris.

69 000 (59 000) SEK exklusive moms för företag och 69 000 (59 000) SEK inklusive moms för privatperson. (Distansval)

I kurspriset ingår litteratur och lättare förtäring.

Plats.

Kurser hålls i Ventis kurslokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Kursen ges i internatform med flera kursdagar i följd.

Begränsat antal deltagare.

Kursens innehåll.

Block 1

THE CALCULATION OF BRAND STRENGTH SCORE

 • Pillars
 • Stakeholders
 • Attributes
 • Elements
 • Sources
 • Weights
Block 2

THE PRINCIPLES OF VALUATION THEORY – FUNDAMENTALS

 • Fundamentals of valuation theory – the mathematics
 • Determination of cash flows
 • Determination of discount rate
 • Useful economic life
 • Tax considerations
 • Tax rate
 • Tax amortization benefit (TAB)
 • Long-term growth rate
 • Approaches to brand valuation
 • Methods for brand valuation
 • Royalty rate analysis
Block 3

LEGAL ANALYSIS

Estimating the legal strength/protection for a brand

PREPARATION FOR CASE STUDIES

 • WARA – Weighted return on assets
 • Price and volume premium methods
Block 4

Examination 

Kursschema.

Block 1

ISO 10668 BEHAVIORAL ANALYSIS

19 apr 2021

ISO 20671, setting up the brand evaluation framework.

Tid: 10.00 – 18.00.

20 apr 2021

ISO 20671, calculating brand strength using ISO 20671.

Tid: 08.00 – 17.00.

Block 2

ISO 10668 FINANCIAL ANALYSIS

18 maj 2021

The principles of valuation theory – fundamentals.

Tid: 10.00 – 18.00.

19 maj 2021

Valuation approaches and methods.

Tid: 08.00 – 17.00.

20 maj 2021

Royalty rate analysis.

Examination guideline.

Tid: 08.00 – 14.00.

Block 3

ISO 10668 LEGAL ANALYSIS AND CASE STUDIES

7 jun 2021

Legal analysis according to ISO 10668.

Tid: 10.00 – 18.00

8 jun 2021

Group Case, study 1 – Brand valuation.

Tid: 08.00 – 17.00.

9 jun 2021

Group Case, study 2 – Brand valuation.

Tid: 08.00 – 17.00

Block 4

EXAMINATION

17 jun 2021

Presentation and discussion of a brand valuation assignment.

Boka plats
Stäng

Registrering.