Kunskap

Varumärkesvärdering – Enligt ny internationell standard

”Ett företag skapas varje dag, utan dess medarbetare finns det inte. Det är när alla medarbetare varje morgon går till jobbet som ett företag skapas och det skapas under det övergripande paraplyet som är bolagets varumärke. Det gör att varumärket är alla företags viktigaste tillgång. Men det är en immateriell tillgång som alltid har varit svår att värdera, oavsett hur viktig alla förstår att den är.”
Thomas Backteman, ur förordet

2010 antogs en ny internationell standard för varumärkesvärdering, ISO 10668 Monetary Brand Valuation. Författarna till »Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard«, Alexander Todoran och Jesper Sellin, deltog båda aktivt som medlemmar i den svenska expertkommittén för framtagande av värderingsstandarden. I boken förklaras de grundläggande principerna bakom varumärkesvärdering och de vanligaste värderingsmetoderna beskrivs; standardens krav analyseras och tillämpas i praktiska värderingsexempel.

Eviga värden – nödvändig förändring

”Läget är mycket kritiskt. Ingen av oss vet vad vi egentligen behöver göra men en ny affärsplan måste till. Tänk på SAAB !”

Så kommenterade Vd:n branschens och det egna företagets situation under en stor konferens sommaren 2009. På bara 15 år hade branschen tappat runt en tredjedel av kunderna. Det egna företaget hade tappat nästa lika många kunder och drogs med såväl imagemässiga som ekonomiska problem. En prognos slog fast att företaget kommer att ha förlorat 50 procent av kundbasen år 2020 om den negativa utvecklingen fortsätter. Något måste göras men vad?

MBS: Varumärkespositioner från publik data

In an astonishing beautiful article, in the Journal of Retailing, from 2009 Aggarwal et al report that WWW could be used as a source of information deriving brand positions. The key is to retrieve brand associations using efficient semantic search-algorithms. In other words, the key for future perceptional mapping is to find publicly available information, count it and compare with competitors.